28 maj, 2019

Produkter

 

Min målsättning är att från filmning till färdigt material leverera en första visning inom 7 dagar.

Bildmaterial som skickat till CIAB för animeras 1-3 dagar.