28 maj, 2021

Konst

Jag är en bildmakare som gärna testar nya utmaningar. Experimenterande flitigt i början av 1990-talet med det abstrakta måleriet. Ytspänningen var en viktig del och resultatet tenderade bli ett mellanting av måleri och objekt. Under 2000-talet skapade jag bilder som förkroppsligade olika rum. Horisontlinjen blev ett viktigt incitament för bilden. Mina teckningar och målningar rör sig fortfarande i samma idéstruktur som jag hade kring Millennieskiftet. Det handlar fortfarande om att skapa bilder med abstrakta skulpturer som jag skulle vilja modellera och producera. Skulpturerna eller objekten placerar jag i diffusa rum eller landskap.

Sedan jag var med på en utställning på Jönköpings Läns Museum 1999 har del av mitt konstnärskap också handlat om video, en yta där jag kan arbeta med realistiska bilder. Videofilmen är platsen där jag kan visa mänskliga känslouttryck vilket jag nu förstår blir allt viktigare för mig. En naturlig del i min nyfikenhet är att flytta in i ett nytt rum, där tar jag med mig erfarenheter kring teckning, måleri, foto, video och animeringar. Datorn blev ett arbetsredskap redan vid sekelskiftet, och tar en allt större plast i skapandet. När de sociala medierna gjorde sitt intåg kände jag att det inte fanns någon återvändo att utveckla fysiska tankar till virtuella händelser.

Christian Immonen – Resurs, ett självporträtt foto 2020

 

/

Festen- Den svarta versionen 2020

Festen är en parafras på Leonardo da Vinchis Nattvarden. Syftet med videon är att den ska funka på sociala medier både i tid och utseende. Festen finns i olika färgversioner som gul, röd, blå, grön och vit.

 

Garbage – All skit flyter 2020

Ett videoverk som jag skapade i hop med journalisten Thomas Lundh.

En lek med bilder och en mental självrannsakan ligger till grund till dessa idéer. Förresten vad vet jag, när bilder och filmer skapas kan det ibland vara molngubbar som är basen och jag vet inte vad produktionen tar vägen? Videon är en blandning av animering och realistiska klipp med rytmisk musik.

Mr Energy – Video 2021

En video om Mr Energy från 2021. Någon har lämnat rummet för tillfället eller är det för gott? Det är ett planerat kaos som finns kvar lämnat till oss andra som ändå får kika in i den här världen.

Mr Energy nr 1-9

Digitalt måleri/foto och print på duk format 210 x 120 cm

 

Mr Energy nr 10-16
Digitalt måleri/foto och print på duk format 210 x 120 cm