28 maj, 2019

PRODUCERA VIDEO

En i mängden eller en vidare sväng?

Producera video kan vara mera komplext än vad vi tror. Visst har vi våra mobiltelefoner som fixar det mesta men det kan bli lite rörigt att få till det. Idag kräver det att en snygg text följer med den rörliga bilden som finns färdiga att använda i mobilen vilket är bra när vi vill få till något snabbt. Tyvärr blir det för det mesta stelt, kantig, mainstream och utan individuell hantverkskänsla som beskriver ditt företag. En del nöjer sig med det och det är okej, troligen har du ändå inte kommit undan en viss kostnad och minskad intern produktion. Sedan blev inte slutresultatet som det var tänkt.

Min målsättning är att ha en nära och kostnadseffektiv kontakt med mina kunder. Du behöver kanske bara en input hur du ska göra ditt eget rörliga material, och vilken utrustning behövs och hur redigeras en video. Det ligger bilder i din dator som kan användas till en animering. Smart och kostnadseffektiv lösning för att få en fungerande video för Sociala Medier.

Erfarenhet, kunskap och snabb produktion.

Det gäller det att snabbt kunna läsa spelet – Vad behöver kunden?  Börjar med ett kundbesök och samtal vad vi ska åstadkomma. Vad finns det för förutsättningar och möjligheter inom befintlig miljö. Arbeta fram ett bildmanus, filmar på önskad plats och innehåll. Redigera inspelat material och sedan leverans av film. Målet är att visa upp en produkt för kunden inom 3-5 arbetsdagar. (längre resdagar ej inräknade)